Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Καταγγέλλει την προσπάθεια δημιουργίας νέου σώματος ιατρών με εργασιακές συνθήκες τύπου γαλέρας.

2013-05-20 00:09

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Καταγγέλλει την προσπάθεια δημιουργίας νέου σώματος ιατρών με εργασιακές συνθήκες τύπου γαλέρας.

Πειραιάς, 11-4-2013 Α.Π. 1178 Προς   - τον Υπουργό Εργασίας & Κ.Α. - τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης - τον Διοικητή ΙΚΑ   Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας & Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την πρόσληψη 400...